Barn och utbildning
Familj och omsorg
Boende, miljö och trafik
Kultur och fritid
Kommun och politik
Näringsliv och arbete
Uppföljning SE« ROOT [SE] »

Miljöbarometern

- fakta om miljön i Borås

Miljöbarometern är ett verktyg för att beskriva miljösituationen och redovisa hur miljömålen uppfylls. Redovisningen sker med hjälp av nyckeltal som tillsammans visar vart vi är på väg och om vi når fram till de uppsatta miljömålen. Med hjälp av miljöbarometern kan allmänheten, media och politiker följa miljöarbetet i Borås Stad.

Illustrationer: Ida Brogren

Planer, mål och bokslut

Borås Stads miljömål 2013-2016

Uppföljning MM Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle

Välfärdsbokslut

Uppföljning MV - för ökad kunskap om hälsa och välfärd
Dela |
Uppdaterad: 2016-09-21

Kontakt

Adress: Miljöförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås
Tfn: 033-35 30 00
E-post: miljo@boras.se
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se      Postadress Borås Stad 501 80 Borås
Om webbplatsen >>                 RSS>>